De Duizendknoop - De praktijk
 -
De Duizendknoop specialiseert zich zowel in diagnostisch onderzoek als in psychotherapeutische begeleiding van kinderen en adolescenten en volwassenen. We kiezen voor de integratieve invalshoek.

Soms gebeurt het dat iemand 'vast' komt te zitten, met een vraag zit en daarbij nood heeft aan de steun van een persoon, die hem of haar bij deze vraag kan helpen. Het accent ligt op het samen zoeken naar een goede oplossing en naar een manier om te groeien. Het 'vastzitten' kan betrekking hebben op tal van thema's, maar in de praktijk wensen we volgende accenten te leggen.

Kinderen en adolescenten

Voor begeleiding van kinderen wordt uiteraard samengewerkt met de ouders, het gezin, het netwerk.
We werken rond vragen over opvoeding, gedrag en de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Ook bij studieproblemen en (faal)angst kunt u bij ons terecht.

Diagnostiek van intelligentie, concentratie, persoonlijkheid.
 
Volwassenen
 
In onze praktijk kunt u terecht met een individuele hulpvraag of met een vraag met betrekking tot het gezin of de partnerrelatie. Via gesprekstherapie werken we rond thema's als angst, depressie, stressklachten, werkgerelateerde problemen, relationele problemen, verlies en rouw.

Diagnostiek van intelligentie, concentratie, persoonlijkheid.

Werkwijze

We kiezen voor een integratieve aanpak en maken gebruik van een duidelijke theoretische en wetenschappelijke achtergrond en technieken, waarbij we aandacht hebben voor de cliënt, het netwerk, het gezin. 

Eerst vindt een intakegesprek plaats waar we samen op zoek gaan naar de beste werkwijze om een antwoord op de gestelde vraag te formuleren. Daarna spreken we planmatig en gestructureerd een begeleidingstraject af. Frequentie en aard van de begeleiding wordt uiteraard steeds met u besproken.
 
 
Plaats:
 
Albrecht Rodenbachstraat 22

8020 Oostkamp


Steeds op afspraak: 

0487 131179 

deduizendknoop@gmail.com 

Tevens zijn afspraken mogelijk op huisbezoek.